Helppå-Roskakatos

Helppå-Roskakatos, Harja- tai lapekattoisena

Helppå-Roskakatos lapekattoisena

Helppå-Roskakatos harjakattoisena